Bài 12: Quảng cáo sản phẩm trên Official Account – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 12: Quảng cáo sản phẩm trên Official Account

Những bước đơn giản để thiết lập một quảng cáo sản phẩm hiệu quả trên Zalo Official Account.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 05 phút 46 giây
Cấp độ Đại lý cấp 1 2 3