Bài 6: Gửi tin nhắn Broadcas – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 6: Gửi tin nhắn Broadcas

Cách thức gửi tin nhắn Broadcas để tiếp cận, tương tác và bán hàng tới những khách hàng tiềm năng của bạn.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 07 phút 14 giây
Cấp độ Đại lý cấp 1 2 3