Bài 1: Giới thiệu chung về Zalo Official Account – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 1: Giới thiệu chung về Zalo Official Account

Tổng quan chung về Zalo Official Account – những điểm chính yếu bạn nên biết trước khi bắt đầu kinh doanh bằng Zalo Official Account.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 02 phút 05 giây
Cấp độ Đại lý cấp 1 2 3