Bài 4: Tạo tài khoản quảng cáo và chú ý khi thêm thẻ thanh toán – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 4: Tạo tài khoản quảng cáo và chú ý khi thêm thẻ thanh toán

Chú ý bạn cần biết để đảm bảo cho việc add thẻ thanh toán trong tài khoản quảng cáo Facebook được suôn sẻ, ít gặp khó khăn không mong muốn.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 04 phút 57 giây
Cấp độ Đại lý cấp 1 2 3 4