Bài 12: Chú ý khi đăng tải nội dung lên Fanpage và quảng cáo – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 12: Chú ý khi đăng tải nội dung lên Fanpage và quảng cáo

Các chú ý bạn cần phải biết để đảm bảo bài quảng cáo của bạn đáp ứng theo đúng yêu cầu và chính sách của Facebook.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 08 phút 00 giây
Cấp độ Đại lý cấp 1 2 3 4