Bài 3: Quy luật xây dựng thương hiệu cá nhân – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 3: Quy luật xây dựng thương hiệu cá nhân

5 Quy luật xây dựng thương hiệu cá nhân mà bạn cần có. Nếu thiếu bất kỳ một trong các yếu tố này, hiệu suất bán hàng trên nick cá nhân của bạn sẽ khó được cao như mong muốn.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 11 phút 22 giây
Cấp độ Mọi cấp độ