Bài 2: Tư duy phát triển thương hiệu cá nhân – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 2: Tư duy phát triển thương hiệu cá nhân

4 tư duy cần có để phát triển thương hiệu cá nhận, nâng cao hiệu quả bán hàng trên nick Facebook cá nhân.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 10 phút 14 giây
Cấp độ Mọi cấp độ