Bài 10: 8 phương pháp Upsell – Gia tăng giá trị đơn hàng – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 10: 8 phương pháp Upsell – Gia tăng giá trị đơn hàng

Nâng cao giá trị đơn hàng là mong muốn của mọi người bán hàng. Với những phương pháp này, bạn sẽ nắm được những bí mật để khiến khách hàng rút hầu bao thêm lần nữa để đưa cho bạn.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 06 phút 03 giây
Cấp độ Mọi cấp độ