Bán hàng trên Zalo – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Bán hàng trên Zalo

Sắp xếp

Showing 1–12 of 15 results

7

Bài 1: Giới thiệu chung về Zalo Official Account

02 phút 05 giây Đại lý cấp 1 2 3

Tổng quan chung về Zalo Official Account – những điểm chính yếu bạn nên biết trước khi bắt đầu kinh doanh bằng Zalo Official Account.

7

Bài 2: Tạo Zalo Official Account

05 phút 48 giây Đại lý cấp 1 2 3

Các bước căn bản để có được một Zalo Official Account hoàn chỉnh.

7

Bài 3: Quản lý trang Official Account

04 phút 10 giây Đại lý cấp 1 2 3

Các tính năng quản lý chung của Zalo Official Account.

7

Bài 4: Thêm sản phẩm trong cửa hàng Official Account

02 phút 37 giây Đại lý cấp 1 2 3

Cách thức thêm sản phẩm bán hàng trên Zalo Official Account.

7

Bài 5: Thiết lập cửa hàng Official Account

04 phút 54 giây Đại lý cấp 1 2 3

Cách thức thiết lập cửa hàng bạn cần biết để đạt hiệu quả cao nhất.

7

Bài 6: Gửi tin nhắn Broadcas

07 phút 14 giây Đại lý cấp 1 2 3

Cách thức gửi tin nhắn Broadcas để tiếp cận, tương tác và bán hàng tới những khách hàng tiềm năng của bạn.

7

Bài 7: Quản lý nội dung trên Official Account

02 phút 40 giây Đại lý cấp 1 2 3

Cách thức quản lý nội dung.

7

Bài 8: Đọc số liệu thống kê trên Official Account

02 phút 44 giây Đại lý cấp 1 2 3

Cách thức đọc số liệu thống kê trên Official Account để đánh giá được độ hiệu quả công việc kinh doanh của bạn.

7

Bài 9: Tổng quan quảng cáo trên Official Account

03 phút 48 giây Đại lý cấp 1 2 3

Các điểm tổng quan chung trên quảng cáo Zalo Official Account.

7

Bài 10: Đối tượng tiếp cận trong quảng cáo Offical Account

02 phút 12 giây Đại lý cấp 1 2 3

Những đối tượng mà bạn có thể tiếp cận để nâng cao hiệu suất kinh doanh trong Official Account.

7

Bài 11: Nạp tiền quảng cáo trong Official Account

03 phút 23 giây Đại lý cấp 1 2 3

Cách thức nạp tiền để quảng cáo trong Zalo Official Account.

7

Bài 12: Quảng cáo sản phẩm trên Official Account

05 phút 46 giây Đại lý cấp 1 2 3

Những bước đơn giản để thiết lập một quảng cáo sản phẩm hiệu quả trên Zalo Official Account.